LAY'S®

/

Шишкебек

LAY'S®Шишкебек

Түшүндүрмө

Шишкебек даамы менен алтын түстүү жана кытырак чипсы. Досторуң менен жолугушууга ала бар!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар

LAY'S®Шишкебек

Түшүндүрмө

Шишкебек даамы менен алтын түстүү жана кытырак чипсы. Досторуң менен жолугушууга ала бар!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар