LAY'S®

/

Туз менен

LAY'S® Туз менен

Түшүндүрмө

Алтын түстүү кытырак “Туз менен” LAY'S® чипислери - бул тандалган картөшкө, өсүмдүк майы жана туздун эң сонун айкалышы. “Туз менен” LAY'S® - бүт үй-бүлө үчүн чыныгы ыракат!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар

LAY'S® Туз менен

Түшүндүрмө

Алтын түстүү кытырак “Туз менен” LAY'S® чипислери - бул тандалган картөшкө, өсүмдүк майы жана туздун эң сонун айкалышы. “Туз менен” LAY'S® - бүт үй-бүлө үчүн чыныгы ыракат!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар