Азыктар

Толкун сымал

/

LAY'S® толкун сымал

LAY'S® Толкун сымал – чипсилери, ар бир таңгагы тандалган картөшкөдөн жасалган жана эң жогорку сапат стандарттарына жооп берет. Алтын түстүү тандалган картөшкөнүн бодурланган текстурасы, назик жана бай даамы - чыныгы ырахаттын көз ирмеминде дал ушул нерсе керек!

— таңгак (грамм менен)

Бардык даамдар

LAY'S® толкун сымал

LAY'S® Толкун сымал – чипсилери, ар бир таңгагы тандалган картөшкөдөн жасалган жана эң жогорку сапат стандарттарына жооп берет. Алтын түстүү тандалган картөшкөнүн бодурланган текстурасы, назик жана бай даамы - чыныгы ырахаттын көз ирмеминде дал ушул нерсе керек!

— таңгак (грамм менен)

Бардык даамдар