LAY'S®

/

Көк пияз

LAY'S® Көк пияз

Түшүндүрмө

Аппетиттүү көк пияздын жана кытырак картөшкө чипсинин жаркын даамы - бул ар дайым сиз менен болгон майрам!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар

LAY'S® Көк пияз

Түшүндүрмө

Аппетиттүү көк пияздын жана кытырак картөшкө чипсинин жаркын даамы - бул ар дайым сиз менен болгон майрам!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар