LAY'S®

/

Краб

LAY'S® Краб

Түшүндүрмө

Өзгөчө билгичтер үчүн биз назик крабынын даамы менен LAY'S® кытырак чипсисин даярдадык. Крабдын даамы менен алтын түстүү картөшкө чипсинин соонун айкалышы сизге ырахаттын куюнун тартуулайт!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар

LAY'S® Краб

Түшүндүрмө

Өзгөчө билгичтер үчүн биз назик крабынын даамы менен LAY'S® кытырак чипсисин даярдадык. Крабдын даамы менен алтын түстүү картөшкө чипсинин соонун айкалышы сизге ырахаттын куюнун тартуулайт!

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар