LAY'S®

/

Каймак жана жашылчалар

LAY'S®«Каймак жана жашылчалар»

Түшүндүрмө

Каймак жана жыпар жыттуу чөптөрдүн даамы менен куурулган кытырак картөшкө – мындан артык эмне болушу мүмкүн! Кытырак LAY'S® чипсисинин каймак жана жашылчалар даамы менен таңгагын ачып, ырахат алыңыз.

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар

LAY'S®«Каймак жана жашылчалар»

Түшүндүрмө

Каймак жана жыпар жыттуу чөптөрдүн даамы менен куурулган кытырак картөшкө – мындан артык эмне болушу мүмкүн! Кытырак LAY'S® чипсисинин каймак жана жашылчалар даамы менен таңгагын ачып, ырахат алыңыз.

— таңгак (грамм менен)

Башка продукциялар