Play Video

LAY'S® кайдан башталат?

Баары эң сонун орусиянын картөшкөсүнөн башталат, биз аны этияттык менен өстүрүп, андан кийин табигый майга кууруп, даамдуу жана кытырак LAY’S® картөшкө чипсилерин түзүү үчүн жыпар жыттуу татымалдарды кошобуз.

LAY’S® даамдарынын ар түрдүүлүгүнөн, татымалдардын көркөмдүгүнөн жана жаркыраган таңгактарынан ар бир адам LAY’S® чипсилеринен өзүнүн күнүн жаркын жана эсте каларлык кылуу үчүн керектүү нерселерди таба алат.

Play Video

LAY'S® кайдан башталат?

Баары эң сонун орусиянын картөшкөсүнөн башталат, биз аны этияттык менен өстүрүп, андан кийин табигый майга кууруп, даамдуу жана кытырак LAY’S® картөшкө чипсилерин түзүү үчүн жыпар жыттуу татымалдарды кошобуз.

LAY’S® даамдарынын ар түрдүүлүгүнөн, татымалдардын көркөмдүгүнөн жана жаркыраган таңгактарынан ар бир адам LAY’S® чипсилеринен өзүнүн күнүн жаркын жана эсте каларлык кылуу үчүн керектүү нерселерди таба алат.

LAY'S®

Толкун сымал
кененирээк

LAY'S®

LAY'S®
кененирээк

LAY'S®

Толкун сымал
кененирээк